Indkaldelse til generalforsamling

Løgumkloster den 3. marts 2017

 

 

Indkaldelse til generalforsamling

Løgumkloster Cykelklub

 

Tirsdag d. 21. marts 2017

 

Kl. 19.30 i Klosterhallerne

 

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent, protokolfører og to stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Diverse udvalgsberetninger.
 4. Fremlæggelse af afdelingens driftsregnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af sæsonkontingent.
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år gældende for to år.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år gældende for to år.
 9. Valg af én bestyrelsessuppleant gældende for et år.
 10. Eventuelt.

  Valg til bestyrelsen – på valg er:
  Michael Christensen – ønsker ikke genvalg
  Tina Dahl Schmidt – ønsker ikke genvalg
  Peter Matzen – ønsker genvalg
  Lotte Carlsen

  Med venlig hilsen Bestyrelsen